Jeż Ma³y
Symbol: JEŻM
Height: 21cm

Jeż Œredni
Symbol: JEŻS
Height: 26cm